Ben jezelf, dan ben je op je mooist!

Kennis, advies, training, coaching & begeleiding

Voor iedere ontwikkelingsvraag passende ondersteuning

Waarom Praktijk JZLF?

Wat als een kind zich ‘anders’ gedraagt? Wat als opgroeien en ontwikkelen niet ‘vanzelf’ gaat? Iedere ouder/verzorger ziet een kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen en jongeren het moeilijk en lijken ze vast te lopen. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, voelen zich niet fijn of zijn uit evenwicht. Veel van deze problemen horen bij het opgroeien, toch kunnen ze een kind flink in de weg staan. Kinderen leren om te gaan met gevoelens en moeilijke situaties door lessen van hun ouders, de leerkracht, de omgeving en door zelf te ervaren. Wanneer je langere tijd verdrietig, angstig of boos bent, is dat heel vervelend.

Voelt jouw kind zich niet fijn en wil je je kind en jezelf helpen?

Geef ze het steuntje dat ze nodig hebben om weer in bloei te komen of te blijven. Praktijk JZLF is nieuwsgierig naar de reden achter het gevoel en gedrag van het kind/de jongere.

Schakel gespecialiseerde hulp in: neem contact op met Praktijk JZLF!

Praktijk JZLF kan -onder andere- helpen bij

 • Hoog- en fijngevoeligheid
 • Overprikkeling
 • Problemen in de sociale omgang
 • Verlies- en/of rouwverwerking
 • Scheidingsproblematiek
 • Onzekerheid
 • Angstproblematiek
 • Frustratie
 • Woede-uitbarstingen
 • Ondersteuning van jongere in het maken van belangrijke keuzes en groei naar zelfstandigheid
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Piekeren
 • Slaapproblemen
 • Verdriet
 • Gebrek aan empathie
 • Pesten of gepest worden
 • Perfectionisme
 • Hoofd- of buikpijn zonder medische reden
 • Aangeven van grenzen
 • Somberheid
 • Verandering in persoonlijkheid
 • Impulsief gedrag
 • Opvoedingsvragen
 • Preventie voordat het misgaat

De hulp die Praktijk JZLF biedt

Praktijk JZLF biedt hulp voor kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en leerkrachten bij vragen over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het gaat om een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp.

Het kind staat centraal

Op basis van positieve oplossingsgerichte ondersteuning zet Praktijk JZLF het kind en zijn/haar omgeving centraal. Door het versterken en verbinden van het talent, waardoor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers in hun kracht worden gezet in de eigen leefomgeving. Het is iedereen gegund om ‘goed in je vel te zitten’, zelfvertrouwen op te bouwen en een gezonde dosis eigenwaarde te hebben. Praktijk JZLF helpt in dit proces door kennis, advies, coaching, training en/of begeleiding, zowel thuis als op school.

Oplossingsgericht

Kijken naar en écht zien wat het kind of de jongere nodig heeft om zich te ontwikkelen en weer prettig te voelen. De werkwijze wordt afgestemd op de vraag, hoe persoonlijk of specifiek deze ook is. Praktijk JZLF gaat uit van ieders eigen talent of de mogelijkheid om deze te ontwikkelen, in samenhang met de omgeving. De oplossingsgerichte benadering is de basishouding tijdens de trainingen, coaching sessies en trajecten.

Een greep uit de certificeringen & diploma’s van Praktijk JZLF

Om te komen tot een passende ondersteuning worden werk- en levenservaringen, en werkwijzen uit tal van opleidingen, cursussen en workshops ingezet.

 • POPtalk-coach
 • Brain Blocks
 • Beeldbegeleiding
 • Rouw- en verliesbegeleiding
 • Oplossingsgerichte gesprekken
 • Beelddenktraining
 • Mindfulness
 • ‘Teken je gedrag’
 • Preventieve begeleiding
 • Hoog- en meerbegaafdheid
 • Foto-interview
 • Breinologie
 • Mindset en leerkuil
 • Vriendenprogramma voor 5 t/m 12 en 13 t/m 17 jaar
 • Falosofie
 • Bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen
 • (Kaart)spellen over emoties en positieve gedachten
 • Opgenomen in het kwaliteitsregister LBBO, CRKBO en SKJ 

Intake en vervolgtraject

De intake is een wederzijdse kennismaking en altijd gratis. Wanneer het gevoel van beide kanten goed is, worden vervolgafspraken gemaakt. Het traject wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden; een plan op maat. Dit varieert van een eenmalige training of workshop tot een compleet traject, coaching of voorlichting op locatie of online. Persoonlijke groei van de ouder(s)/verzorger(s) of leerkracht kan ook onderdeel zijn van het traject.

De persoon achter Praktijk JZLF

Mijn naam is Carolien van Hattem, initiatiefnemer en oprichter van Praktijk JZLF. Mijn grootste uitdaging is kinderen, jongeren en ouders/verzorgers in hun eigen omgeving in hun kracht zetten, door ze een stem te geven en zichzelf te laten omarmen. Vanuit mijn rijke ervaring begeleid ik daarom deze mensen bij het onderzoeken en uiten van hun eigen wensen, verlangens en unieke kwaliteiten. Dat doe ik in vaste dienst op scholen, maar ook als zelfstandige in mijn Praktijk JZLF. De praktijk is ontstaan uit passie en gevoel van noodzaak om het beste te doen in de ontwikkeling van een kind.

Carolien van Hattem

Na 27 jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, interne begeleider en gedragsspecialist, besloot ik met mijn kennis en ervaring de stap te nemen om kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers op een persoonlijke en oplossingsgerichte manier te begeleiden, naast mijn werk in het onderwijs. Het is mijn levensmissie om kinderen en jongeren vol (zelf)vertrouwen te laten opgroeien en dat de ouders/verzorgers ontspannen kunnen genieten van hun gezin.

Vanuit kansen, verbinden, enthousiasme en passie zet ik mijn rijke ervaring in ter ondersteuning van de groei van kinderen, jongeren, leerkrachten, teams en ouders/verzorgers. Dit bezien vanuit de individuele krachten, die zij kunnen inzetten in onze maatschappij. Mijn werk is gericht op het versterken van de kinderen, jongeren,  leerkrachten, ouders/verzorgers en andere professionals rondom de opgroei-omgeving. Ik zie en hoor daarbij wat een kind/jongere echt te zeggen heeft en help bij het verwoorden en uiten van emoties. Werkend vanuit de wijsheid en de kracht van het kind/jongere ben ik een luisterend oor, bied een helpende hand en geef lessen voor het leven, zowel voor het kind/jongere als zijn/haar omgeving. Met een kritische blik blijf ik kijken naar mijn eigen rol, gedrag en stijl van werken en zet deze optimaal in. Gepast gepassioneerd zal ik mezelf altijd verdiepen in en ontwikkelen volgens de laatste inzichten door scholing, het opdoen van ervaringen en intervisies met andere professionals.

Kom in contact met Praktijk JZLF

Voor iedere ontwikkelingsvraag passende ondersteuning. Neem contact op met Praktijk JZLF!

In sommige gevallen is vergoeding door de gemeente mogelijk. Ik geef u er graag uitleg over.

Carolien van Hattem
Gedragsspecialist-Ambulant begeleider

De Baansteen 14
5688 SB Oirschot

carolien@jzlf.nu
06-360 306 36

KvK 82892512